Privacy verklaring – Myphonerepair 2019-03-26T16:44:14+02:00

Privacy verklaring

Uw privacy wordt met de grootst mogelijke zorg, binnen de wettelijke kaders, gewaarborgd.

Consumenten en overige bezoekers van de website van Myphonerepair ontvangen geen commerciële informatie van Myphonerepair, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.

De door klant, bezoeker of anderszins ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de opdracht of bestelling van betreffende persoon. Deze gegevens worden opgenomen in een database van Myphonerepair.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Myphonerepair verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben

Myphonerepair verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen uitnodigen om onze dienstverlening te beoordelen

Hoe lang we gegevens bewaren

Myphonerepair zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en dan wettelijk is verplicht.

Delen met anderen

Myphonerepair verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Myphonerepair blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf schriftelijk doen, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@myphonerepair.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Myphonerepair zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken onder telefoonnummer: 088-0442999 of op ons bezoekadres: Reeweg-Oost 3-7, 3312CK Dordrecht.

Beveiliging

Myphonerepair neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@myphonerepair.nl.

Datalek

Myphonerepair zal eventuele datalekken melden aan de opdrachtgever en vastleggen en documenteren. Een datalek, de gevolgen daarvan en de genomen maatregelen worden beschreven.

Myphonerepair behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

Privacy verklaring – Myphonerepair – ver. 2018-1